POSTER BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Toplantıya poster bildiri kabul edilecektir.

Poster Bildiri Son Gönderim Tarihi : 15 Ekim 2019

 

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

Bildiri özetlerini Word formatında, e-mail oluyla mail@medula.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

Yazım Kuralları

 • Yazar isimlerinde akademik unvan ve çalıştığı kurum da belirtilmelidir.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır)
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Hazırlanacak bildirilerin kongre ana konularıyla uyumlu olması beklenmektedir.
 • Gönderilen her bildirinin kabul edileceği garanti edilmez. Düzenleme Kurulu bildirinin kabul veya reddi konusunda son kararı verecek, gerek görürlerse yazarlardan düzeltme isteyebilecektir. 
 • Kabul edilen tüm bildiriler kongre web sitesinde online olarak yayınlanacaktır.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.