Toplantı Başkanı:

Dr. Ş. Armağan İncesulu

 

Toplantı Sekreteri:

Dr. Ercan Kaya

Dr. Özgür Pınarbaşlı

 

Toplantı Düzenleme Komitesi:

Dr. Erkan Özüdoğru

Dr. Cemal Cingi

Dr. Hamdi Çaklı

Dr. Melek Kezban Gürbüz

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ve Eskişehir ve Yöresi Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği ile birlikte hazırlanan  07-09 Kasım 2019 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘’Dış Kulaktan İç Kulağa Endoskopik ve Mikroskopik Kulak Cerrahisi’’ Toplantısı’na davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız.

Günümüzde her alanda olduğu gibi tıp alanındaki bilgi de hızla artmakta, bunu teknolojik gelişmeler takip etmektedir. Kulak cerrahisi alanında da minimal invaziv cerrahilere eğilim artmakta ve endoskopların tek başına ya da mikroskop ile birlikte kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında da her yıl önemli bir bilgi birikimi olmaktadır. Bu toplantı hem uluslararası hem de ulusal bu konularda deneyimli hekimlerin bilgi birikimlerini paylaştığı bir platform olacaktır.

‘’Dış Kulaktan İç Kulağa Endoskopik ve Mikroskopik Kulak Cerrahisi’’ toplantısında görüşmek dileğiyle saygılarımızı sunarız.

 

Düzenleme Kurulu

 

Dr. Daniele Marchioni toplantı sırasında kadavra üzerinde Endoskopik Diseksiyon gerçekleştirecektir.

07-09 Kasım 2019 tarihinde ‘’Dış Kulaktan İç Kulağa Endoskopik ve Mikroskopik Kulak Cerrahisi’’ Toplantısında görüşmek dileğiyle…